3/11/11

::cavalls...::


"Hi ha quelcom en l'exterior dels cavalls que es bo per l'interior de les persones"

Will Rogers (1879-1935)

No hay comentarios:

Publicar un comentario